Przejdź do strony: Jeżyce cały mój świat
Przejdź do strony: Taby

Plac miejski przy Nowej Polnej

 

Park rekreacyjny o powierzchni 12 000 m²

Zielony skwer przy ulicy Kościelnej

Nowa ulica Nad Saganką

Nowa ulica Św. Wawrzyńca

Tereny Goplany przekształcone na nowoczesną tkankę mieszkaniową

Tereny Wiepofamy i Powogazu przekształcone na nowoczesną tkankę mieszkaniową

Nowe Jeżyce

Jeżyce, bogate w różnorodność, teraz zmieniają się jeszcze z większym rozmachem. Tereny poindustrialne o powierzchni ponad 58 h rewitalizują się w ultranowoczesny organizm przestrzenny o charakterze mieszkalno-usługowym.

  • Obszar miejski pod zabudowę
  • Zielony skwer i park
  • Główna ulica
  • Wewnętrzna ulica
Przejdź do strony: Mapa